After you, as a buyer, have received the product you have ordered, you have the right to cancel the sales agreement within (14) fourteen days from receiving the product, with Shop4power. As a buyer your are not obligated to offer a reason for canceling.
 
When you, the buyer, wish to cancel the agreement, you need to inform Shop4power in writing (by e-mail, letter or Fax) of your intent to cancel. Shop4power will send you a RMA-form you need to fill out and return. After evaluation of the RMA request Shop4power will issue a RMA number. After receipt of a RMA-number and a return process you need to send back the product to the address given by Shop4power. As buyer you are responsible for sending the product back, if the returned product is damaged in transport Shop4power will deduct repair cost on the credit.

Indien u de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de koper de overeenkomst met Shop4Power heeft herroepen, zal Shop4Power/Shop4Networks het aankoopbedrag van de geretourneerde producten binnen veertien (14) dagen nadat Shop4Power/Shop4Networks het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Shop4Power/Shop4Networks zal geen additionele kosten aan koper berekenen.

Shop4Power/Shop4Networks behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Shop4Power/Shop4Networks of de leverancier van het product) is beschadigd.

Batterijen zijn uitgesloten van de wet koop op afstand daar het onmogelijk is te controleren of deze door koper zijn beschadigd of niet. Shop4power kan de batterijen onmogelijk na retourneren aan een volgende klant verkopen. Koper accepteerd bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden dat de batterijen derhalve zijn uitgesloten van de afkoelingsperiode en dat deze alleen geretourneerd kunnen worden wanneer koper aanspraak wil maken op de product garantie. Van de garantievoorwaarden zijn de batterijen natuurlijk niet uitgesloten. 

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shop4Power/Shop4Networks schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Shop4Power/Shop4Networks de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Shop4Power/Shop4Networks heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

All returned products must be packed in a box, if you use the product packaging as a shipment box the product return will not be accepted.

Retouradres:

Shop4Power/
ovv RMAxxxxxxx
Duisterendijk 5a
8131 RA  WIJHE