Indien u de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de koper de overeenkomst met Shop4Power heeft herroepen, zal Shop4Power het aankoopbedrag van de geretourneerde producten binnen veertien (14) dagen nadat Shop4Power het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Shop4Power zal geen additionele kosten aan koper berekenen. Producten kunnen alleen geretourneerd worden met een door Shop4power verstrekt RMA nummer.
Bij bedrijven behoudt Shop4power zich het recht voor de betaalde verzendkosten niet terug te betalen.

Shop4Power behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Shop4Power of de leverancier van het product) is beschadigd.

Batterijen zijn uitgesloten van de wet koop op afstand daar het onmogelijk is te controleren of deze door koper zijn beschadigd of niet. Shop4power kan de batterijen onmogelijk na retourneren aan een volgende klant verkopen. Koper accepteert bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden dat de batterijen derhalve zijn uitgesloten van de afkoelingsperiode en dat deze alleen geretourneerd kunnen worden wanneer koper aanspraak wil maken op de product garantie. Van de garantievoorwaarden zijn de batterijen natuurlijk niet uitgesloten. 
U kunt onze producten niet uitproberen, elektronica kan niet getest worden. Natuurlijk kunt u elektronica retourneren indien deze niet voldoet aan de specificaties of indien deze defect is.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shop4Power schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Shop4Power de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Shop4Power heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Alle geretourneerde producten moeten in een doos verpakt worden, indien de produktdoos als verzenddoos wordt gebruikt zal de retour niet geaccepteerd worden omdat het product zonder produktdoos niet meer verkoopbaar is.

Bestellingen door zakelijke klanten zijn definitief. In geval de klant annuleert dan kan hij dit aan Shop4power kenbaar maken. Mits schriftelijke toestemming van Shop4power, kan de klant vragen de verkoop te annuleren en de goederen terug te nemen. Afhankelijk van het product zal Shop4power dan een restockingfee van 25% in mindering brengen op de creditering van de teruggenomen goederen mits deze terug in het bezit van Shop4power gebracht worden binnen 30 dagen na levering, ze zich nog in de originele verpakking bevinden in een zodanige staat zijn dat deze als “nieuw” door shop4power kunnen worden verkocht.

Retouradres:

Shop4Power
ovv RMAxxxxxxx
Duisterendijk 5a
8131 RA  WIJHE
Nederland