Retourneren (consumenten, geldt niet voor bedrijven)

Nadat u als de koper het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Shop4Power/Shop4Networks te ontbinden. U de koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 
Indien u de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Shop4Power/Shop4Networks te melden. U de koper dient het product - na aanvraag van een rma nummer - te sturen naar een door Shop4Power/Shop4Networks vastgesteld retouradres. U de koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien u de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de koper de overeenkomst met Shop4Power heeft herroepen, zal Shop4Power/Shop4Networks het aankoopbedrag van de geretourneerde producten binnen dertig (30) werkdagen nadat Shop4Power/Shop4Networks het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Shop4Power/Shop4Networks zal geen additionele kosten aan koper berekenen.

Shop4Power/Shop4Networks behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Shop4Power/Shop4Networks of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shop4Power/Shop4Networks schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Shop4Power/Shop4Networks de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Shop4Power/Shop4Networks heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Alle retour producten dienen in een omdoos verpakt te worden, indien de productdoos zelf als verzenddoos wordt gebruikt kan het product niet retour worden genomen.

Retouradres:

Shop4Power/Shop4Networks
ovv RMAxxxxxxx
Duisterendijk 5a
8131 RA  WIJHE